Van verleden naar toekomst

Data-science is een wetenschap waarin in o.a. machine-learning en algoritmen een belangrijke rol spelen. Deze wetenschap, staat nog aan het begin van zijn ontwikkeling, maar zal desondanks binnen afzienbare tijd een grote invloed hebben op de huidige samenleving, overheid en organisaties. Deze ontwikkelingen zijn onomkeerbaar!   

Vanaf de eeuwwisseling, heeft zich een ontwikkeling voorgedaan, waarbij de rol van de hardware steeds kleiner is geworden. Immers computers werden steeds kleiner en sneller . Dezelfde ontwikkeling doet zich nu ook voor in de software.De nu op handen zijnde volgende stap is het verder afnemen van het belang van de hardware, maar ook van de software. Daarentegen staan we, voor wat betreft het gebruik van data, aan de vooravond van opnieuw een revolutionaire omwenteling.

Wie zijn wij

 Onze opleiding, Data Science and Entrepreneurship bereidde ons voor  om deze nieuwe technologieën verder te ontwikkelen én tegelijkertijd al in te zetten voor het beheren, analyseren én gebruiken van de aanwezige data voor diverse doeleinden. 

Dit doen wij met praktische hulpmiddelen waarmee grote hoeveelheden data wordt omgezet naar gebruiksklare informatie. Die daarna, bijvoorbeeld kunnen worden toegepast in de verschillende vormen van kunstmatige intelligentie. Deze data en tools, zullen een steeds belangrijker rol gaan spelen én bijdragen aan de versterking van de Nederlandse kenniseconomie.